DATAPRESS, s.r.o.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Firma vznikla v novembri 1990 ako grafické štúdio a tlačiareň. Sférou pôsobenia je grafická príprava a ofsetová hárková tlač, výroba rôznych druhov tlačovín (prospekty, noviny), kníh a kalendárov s dodávaním tovaru vlastnou autodopravou. V roku 2005 sme vstúpili aj na trh s reklamnými predmetmi.

 

K 1.7.2004 sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Sortiment spoločnosti zahŕňa predovšetkým:

knihy, časopisy, noviny - periodiká a prospekty; brožúry, skladačky a výsek; jednoduché ceniny; podnikové noviny, letáky do schránok a vývesné letáky; hlavičkové papiere, vizitky a obálky; tlačivá; samolepky a kalendáre (nástenné, stolové, minidiáre, novoročenky, pohľadnice, vreckové kalendáriky).