Kalkulácia nákladov na výrobu knihy - brožúry

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kalkulácia nákladov na výrobu letáku

Kalkulácia nákladov na výrobu stolového kalendára

Kalkulácia nákladov na nástenného kalendára

 

 

 

Názov firmy  

Adresa

E-mail

Telefón/fax

 

 

Výsledný formát

 

Neštandardný

Napíšte prípadné rozmery neštandardného papiera.

Druh papiera - obálka

 

Presný druh papiera - obálka

Ak viete, napíšte označenie.

Druh papiera - vnútorné listy

 

Presný druh papiera - vnútorné listy

Ak viete, napíšte označenie.

Gramáž papiera - obálka

 

Gramáž papiera - vnútorné listy

 

Farebnosť - obálka

 

Farebnosť - vnútorné listy

 

Povrchová úprava - obálka

 

Väzba

 

Náklad (ks), aj viac variantov

 

Počet vnútorných strán knihy/brožúry

 

Dodané vlastné filmy + maketa

 

Iné upresnenia, dotazy

Oznámenie kalkulácie