ISO 9001:2000

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Firma je od 16.11.2004

držiteľom certifikátu ISO 9001:2000

pre tieto činnosti:

  • polygrafická výroba,

  • počítačová grafika,

  • kresličské a grafické práce na počítači,

  • vydávanie neperiodických publikácií,

  • vydavateľská činnosť,

  • fotografické služby

 

ISO - medzinárodná organizácia pre normy

Certifikát ISO 9001:2000